Wat is het nut van organisatietrots?

Organisatietrots

In dit artikel gaan we in op het nut van organisatietrots en hoe we dit fenomeen kunnen inzetten in een organisatie. In mijn 1e blog over trots valt te lezen dat we de emotie trots, anders dan de karaktertrek trots, positief mogen/moeten duiden. Maar hoe kunnen we dit inzicht inzetten in een organisatie?

Trots levert op

Wanneer medewerkers organisatietrots ervaren, dan vinden ze het werk, hun collega’s en de organisatie waar ze werkzaam zijn oprecht leuk. Trotse medewerkers zijn toegewijd en gemotiveerd en zullen de organisatie ook in onzekere tijden steunen. Trotse medewerkers leveren de organisatie veel meer op, terwijl het niks extra’s kost; trotse medewerkers worden ambassadeurs van de organisatie.

Is organisatietrots te beïnvloeden?

Er zijn een aantal bepalende elementen die invloed uitoefenen op organisatietrots. Deze elementen lenen zich voor een uitgebreide uiteenzetting, ik volsta hier met een korte opsomming van de zes puzzelstukken die organisatietrots beïnvloeden.

Leiderschap

Als eerste leiderschap. Wellicht een open organisatietrotsdeur, maar het is een van de belangrijkste elementen; sterk en visionair leiderschap inspireert en brengt verwachtingen over. Het wint aan respect en vertrouwen en brengt visie en missiegevoel over.

Cultuur

Door een cultuur van gedeelde betekenisgeving, wat bepalend is voor de manier van samenwerken. In een cultuur van vertrouwen komen medewerkers tot bloei. Het bindt medewerkers en geeft een goede concurrentiepositie.

Vertrouwen

Door het schenken van vertrouwen, wat vanzelfsprekend begint met vertrouwenwekkend leiderschap. Vertrouwen zorgt voor constructieve oplossingen bij problemen of conflicten, het geeft oprechte toewijding, betrouwbaarheid en loyaliteit en een positieve kijk op de toekomst. Het geeft ook welvaart, energie en vreugde. Een vertrouwensrelatie tussen leidinggevende en medewerker en vertrouwen in de organisatie blijken het meest belangrijk bij het stimuleren van betrokkenheid.

Verantwoordelijkheid

Doordat medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen, wat ze pas kunnen nemen wanneer die verantwoordelijkheid aan hen wordt gegeven. Als medewerkers vervolgens in staat zijn om die verantwoordelijkheid te nemen dan komt er energie vrij, stijgt de kwaliteit van het werk en zet men zich meer in voor het organisatiebelang.

Vakmanschap

Door respect te hebben voor vakmanschap. Wanneer vakdeskundige medewerkers ruimte krijgen om te handelen komt er energie vrij, is de productie optimaal en gaan medewerkers fluitend naar hun werk. Respect voor vakmanschap wordt pas ervaren wanneer medewerkers worden gewaardeerd om hun professionaliteit en wanneer ze de ruimte krijgen zelf invulling te geven aan de uitvoering van hun taak.

Ruimte

Een laatste aspect dat organisatietrots inkleurt is ‘ruimte’. Ruimte om te handelen, om zelf prioriteiten te stellen, door flexibele werktijden, een goede balans in werk/privéleven en ruimte voor ontwikkeling van vaardigheden. Het resultaat is een lager verzuim, minder stress, meer energie, een hogere productiviteit en arbeidstevredenheid.

Wanneer bovenstaande elementen serieus en stelselmatig worden opgepakt kan het niet anders of de organisatietrots zal toenemen. Medewerkers worden trots op hun werk, hun team, hun leidinggevende, hun werkgever en op de hele organisatie. Medewerkers en de organisatie zullen groeien en dit zullen alle belanghebbenden in en rondom de organisatie merken.

Via Leiderschapsplein.nl kun je een gratis trotsmeter aanvragen.