home

Frans Schrijver ontwikkelt

Als coach ben ik actief op de volgende gebieden;

Business coaching

Als starter, als ervaren eenpitter of als je een organisatie hebt, dan kun je tegen vragen aanlopen die je graag eens met een ander bespreekt. Je kunt bij voorbeeld denken aan het

 • helder maken van jouw unieke, onderscheidende kwaliteiten,
 • opstellen van een ondernemingsplan, of kiezen van een strategie,
 • ontwikkelen van de organisatie,
 • zoeken naar nieuwe markten,
 • maken van meer omzet / resultaat,
 • vinden van een goede balans werk / privé,
 • definiëren van jouw meerwaarde voor je klanten,
 • het (opnieuw) helder maken van je doelen,
 • het herontdekken van je motivatie.

Frans Schrijver ondersteunt door middel van coachen, sparren en adviseren.

Loopbaancoaching

Je staat voor keuzes in je loopbaan. Misschien ben je op zoek naar je passie of gewoon wat onzeker over wat je wilt.
Samen gaan we onderzoeken wat jouw unieke kwaliteiten en je sterke punten zijn. We maken helder wat jij wilt; wat zijn jouw wensen, hoe zien jouw persoonlijke omstandigheden eruit en wat is jouw natuurlijke gedrag?

Nadat we dat helder hebben gemaakt gaan we bekijken welke functies bij jouw profiel passen en dan kun je ook een plan van aanpak opstellen.

Personal coaching

Het werkveld bij personal coaching is heel breed. Personal coaching is vooral bedoeld voor mensen die met ondersteuning gericht willen werken aan een specifiek thema. Onderwerpen waar Frans Schrijver bij kan ondersteunen zijn:

 • Werk gerelateerd; het maken van carrière keuzes, het hervinden van werkplezier,
 • Privé gerelateerd; omgaan met onzekerheden of tegenslagen. Het vinden van een gezonde balans, het hervinden van persoonlijke motivatie e.d.

Ik help je ook graag wanneer je gewoon eens stevig wilt sparren.

Laten we kennismaken. Het kost niks en het levert je hoe dan ook wat op!